Hvad

Arkitektur sætter rammerne for vores tankegang, vores måde at organisere os på og vores forbrug. Derfor er arkitekturen essentiel, når der skal lægges byggesten til en bæredygtig fremtid eller skabes store forandringer i organisationen. Jo større og mere kompleks verden bliver, jo bedre arkitektur er der brug for. Arkitekturen kan ikke længere nøjes med at forene form og funktion. Den skal 360 grader rundt og favne alt fra æstetik, formgivning og funktion til klima, sundhed og energi. Samtidig skal projektets økonomi, jura og tid overholdes.

MATTER bybrix rådgiver offentlige organisationer og private virksomheder i udviklingsprocesser indenfor det byggede miljø. Vi skærer igennem kompleksiteten og tilbyder vores kunder et skræddersyet arkitektonisk strategi- og procesforløb, hvor vi fokuserer på de første 100 meter af et projekt. MATTER bybrix sørger for, at I træffer de rigtige strategiske valg, så arkitekturen favner de mennesker, der bygges til. Vi sætter barren højt æstetisk, funktionelt og bæredygtigt.

MATTER bybrix har en særlig forkærlighed for socialt ansvarlige projekter, der skaber en bæredygtig forandring og arbejder ud fra cirkulære principper. Det er vores overbevisning, at arkitekturen kan skabe en positiv forandring i den enkeltes liv og vores fælles fremtid gennem et konsekvent og gennemtænkt materialevalg.

MATTER bybrix sætter en ære i at udfordre og flytte vores samarbejdspartnere til nye erkendelser, så vi i fællesskab får skabt bæredygtig arkitektur, der forener mennesker og sætter æstetikken i højsædet.