BÆREDYGTIGE FORANDRINGSPROCESSER

Arkitektur sætter rammerne for vores tankegang, vores måde at organisere os på og vores forbrug. Derfor er arkitekturen essentiel, når der skal lægges byggesten til en bæredygtig fremtid eller skabes store forandringer i organisationen.

MATTER bybrix hjælper offentlige og private kunder med at identificere behovet for forandringsprocesser og sætte retning på den forandring, der skal ske. Bæredygtige forandringsprocesser handler om mere end sociale, æstetiske, miljømæssige og økonomiske forhold. Det handler om et change of mindset og storytelling, før medarbejdere, partnere og hele organisationer kan flyttes.

MATTER bybrix
..etablerer et skræddersyet workshopforløb, som hjælper jer til at kortlægge muligheder og udfordringer.
..identificerer den konkrete værdiskabelse, der fremmer den bæredygtige vision
..prioriterer i samarbejde med jer konkrete indsatser, der fremmer storytelling, og change of mindset blandt jeres medarbejdere.